Ανακαινί…ζωντας την κατοικία μου.

Οικονομικές προτάσεις ανακαίνισης κατοικίας (100τμ.) για κάθε budget

ANAKAINIΣΗ

  Ως ανακαίνιση ορίζονται οι οικοδομικές εργασίες που συμβάλλουν στην ανανέωση – αναδιαμόρφωση – ενός χώρου.  Ανάλογα με τις επιλογές και επιθυμίες  των ιδιοκτητών αυτού του χώρου – στην περίπτωση μιας κατοικίας – αλλά και του οικονομικού παράγοντα, δημιουργείται από έμπειρους μηχανικούς και διακοσμητές μία πλήρη πρόταση – προσφορά για την υλοποίηση της ανακαίνισης. Παρακάτω θα αναφερθούν αναλυτικά παραδείγματα εργασιών ανακαίνισης μίας κατοικίας έκτασης 100 τμ. ανάλογα με το οικονομικό και ποιοτικό εύρος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ                   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 100τμ. ή ανά €/τμ.ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣΜΕΣΗ ΤΙΜΗΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1,500€2,600€5,000€
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1,600€2,800€3,500€
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 5,500€6,500€14,000€
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 135€/τμ170€/τμ240€/τμ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 100€180€300€
ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 600€800€1,500€
ΚΟΥΖΙΝΑ 1,800€10,000€15,000€
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 120€/τμ145€/τμ280€/τμ
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 800€1,900€5,000€
ΕΛΑΙΟΧΡΩ/ΣΜΟΙ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 1,500€ 18€/τμ2,400€ 33€/τμ3,600€ 45€/τμ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  Οι εγκαταστάσεις μίας κατοικίας (ηλεκτρολογική – υδραυλική – θέρμανσης) προς ανακαίνιση, αποτελούν  τις σημαντικότερες εργασίες ιδίως στην περίπτωση πολυετούς κατασκευής.

  Αρχικά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση εν έτη 2018 μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες, οι οποίες αναβαθμίζουν μία απλή κατοικία σε «έξυπνο σπίτι». Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι κατοικίες που λειτουργούν με αυτοματισμούς σχεδόν σε κάθε εκατοστό τους, π.χ. στο φωτισμό, στα αλουμίνια, στη θέρμανση, στις πόρτες, σε οικιακές συσκευές, κλπ. Στην άλλη άκρη του φάσματος, βρίσκεται η απλή λειτουργική εγκατάσταση η οποία καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες μίας κατοικίας , ενώ κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και η επιλογή βασικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης , με επιπλέον εγκαταστάσεις συναγερμού, δικτύων και δορυφορικών καλωδιώσεων. Συνεπώς το κόστος μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης έχει ως σημείο εκκίνησης τα 1.500€, μία μέση τιμή στα 2.600€, ενώ για ένα «έξυπνο σπίτι» το κόστος ανέρχεται στις 5.000€. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Στη συνέχεια, η υδραυλική εγκατάσταση αφορά το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης μίας κατοικίας. Όπως και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υπάρχουν τρία διαφορετικά υλικά σωληνώσεων ύδρευσης, οι πλαστικές, οι πολυστρωματικές, και οι χάλκινες σωληνώσεις. Το κόστος ανάλογα με την επιλογή του υλικού κατά την υδραυλική εγκατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: 1.600€ εφόσον πρόκειται για την επιλογή των πλαστικών σωληνώσεων, 2.800€ στην περίπτωση των πολυστρωματικών, ενώ στην περίπτωση επιλογής σωληνώσεων χαλκού το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται στα 3.500€.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

  Όσον αφορά στην εγκατάσταση θέρμανσης, πρώτη επιλογή και οικονομικότερη  αποτελεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα 5.500€. Το κόστος αυτό καλύπτει την αγορά και εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου, τη μελέτη και τοποθέτηση σωληνώσεων σε όλη την έκταση της οικίας, καθώς και την αγορά και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων panel. Η αμέσως επόμενη ακριβότερη λύση είναι η θέρμανση μέσω πετρελαίου, το κόστος της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον στα 6.500€. Το κόστος αυτό καλύπτει την αγορά και εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου και την αγορά και τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων panel. Τέλος, η καλύτερη επιλογή για την άντληση θερμότητας, αποτελεί η ενδοδαπέδια  θέρμανση, η οποία πέραν των πολλών ενεργειακών οφελών σε σχέση με άλλους τρόπους θέρμανσης, παρέχει και δροσισμό με την ίδια ακριβώς εγκατάσταση. Έτσι λοιπόν με την αγορά και  τοποθέτηση αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών και την εγκατάσταση ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης και δροσισμού, επιτυγχάνεται μία ολοκληρωμένη λύση όλων των θερμοκρασιών σε κόστος 12.000€ – 14.000€.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

  Τα εξωτερικά κουφώματα μιας κατοικίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα της    θερμοκρασίας που διατηρείται εντός αυτής. Για αυτό το λόγο πλέον όλα τα αλουμίνια προτείνονται με ενεργειακά τζάμια, για την αποφυγή ενεργειακών απωλειών. Το κόστος των αλουμινίων εξαρτάται από τον τρόπο κλειδώματος, το βάρος και το πάχος του τζαμιού, από 360€/τμ έως και 570€/τμ, με μέση τιμή να αποτελεί το ποσό των 420€/τμ., και περιλαμβάνει το κούφωμα – ανοιγόμενο ή συρόμενο – ηλεκτρικά ρολά και τέλος σήτες πλισέ ή συρόμενες. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  Ολοκληρώνοντας τα χαρακτηριστικά των αλουμινίων, ας αναφερθούμε στα εσωτερικά κουφώματα και τις πόρτες ασφαλείας. Οι πόρτες ασφαλείας κυμαίνονται σε τιμές από 600€  έως και 1.500€. Το κόστος της μεταβάλλεται  ανάλογα με τον μηχανισμό ασφάλισης που θα επιλεχθεί, ενώ σημαντικά συμβάλλουν στην διαμόρφωση της τιμής, τα υλικά επίστρωσης που θα επιλεχθούν. Μια μέση τιμή πόρτας ασφαλείας με σύγχρονο μηχανισμό ασφάλισης, εξωτερική επένδυση με φύλλο αλουμινίου και εσωτερική επένδυση laminate, κυμαίνεται  περί τα 800€. Όσον αφορά στα εσωτερικά κουφώματα, το κόστος εξαρτάται μόνο από το υλικό που θα απαρτίσει την πόρτα. Οικονομικότερη λύση αποτελούν οι πόρτες από laminateμε κόστος 240€/πόρτα, ακολουθούν οι πόρτες με  καπλαμά στα 320€/πόρτα, και τέλος οι πόρτες από μασίφ ξυλεία των οποίων το κόστος ανέρχεται στα 450€/πόρτα.

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ (ΚΟΥΖΙΝΑ – ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ)

  Έπειτα από τα κουφώματα, σειρά έχουν τα ξυλουργικά της κατοικίας, η κατασκευή ντουλαπών και κουζίνας. Ας αναφερθούμε αρχικά στις ντουλάπες οι οποίες ανάλογα με τον σχεδιασμό, τους μηχανισμούς και το υλικό κατασκευής κυμαίνονται σε τιμές από 180€/τμ έως και 360€/τμ. Οικονομική επιλογή αποτελεί η κατασκευή από μελαμίνη εσω-εξωτερικά και ανάλογα με την ποιότητα της μελαμίνης το κόστος ανέρχεται έως και τα 220€/τμ. Σε περίπτωση επιλογής ξύλου για τις όψεις των ντουλαπών το κόστος τότε αγγίζει τα 360€/τμ όπως προαναφέρθηκε. Για την κατασκευή της κουζίνας το οικονομικότερο υλικό εξακολουθεί να αποτελεί η μελαμίνη, ενώ ακολουθεί ο βακελίτης και η μασίφ ξυλεία. Συμπερασματικά, για μια κουζίνα 12.00 – 15.00μμ το κόστος κατασκευής κυμαίνεται μεταξύ 2,600€ – 4,800€ ανάλογα με την ποιότητα της μελαμίνης που θα επιλεχθεί. Στην περίπτωση επιλογής βακελίτη το κόστος ανέρχεται στα 10.000€, ενώ το κόστος για κατασκευή από μασίφ ξυλεία αγγίζει τις 9.000€.

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

  Έχοντας μιλήσει για αρκετές εργασίες και εγκαταστάσεις της κατοικίας, ας αναφερθούμε στα είδη υγιεινής των λουτρών. Εφόσον έχουμε ως παράδειγμα μία κατοικία 100τμ, θα αναφέρουμε κόστος των ειδών για δύο λουτρά. Επομένως το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των ειδών υγιεινής για δύο λουτρά, κυμαίνεται από 800€ έως και 5.000€ με μία μέση τιμή περί τα 1.900€. Να επισημάνουμε ότι το κόστος των ειδών υγιεινής αφορά απολύτως την προσωπική επιλογή του ιδιοκτήτη,  καθώς θα έχει να επιλέξει ντουζιέρα, μπαταρία αυτής, το σχέδιο του νιπτήρα, το έπιπλο και την μπαταρία αυτού, όπως και το σχέδιο της λεκάνης και τον μηχανισμό για το καζανάκι.    

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

  Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του εσωτερικού της κατοικίας, θα γίνει λόγος για τους ελαιοχρωματισμούς αυτής. Η δυσκολία των χώρων, η επιλογή του χρώματος αλλά και η ποιότητα της βαφής, είναι οι τρεις παράγοντες που καθορίζουν το συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα το κόστος αγοράς όλων των υλικών και οι εργασίες ελαιοχρωματισμού του εσωτερικού της κατοικίας, ενδέχεται να κοστίσει από 1.500€ έως και 3.600€, με μία μέση τιμή τις 2.400€.

ΜΟΝΩΣΗ

  Αφήνοντας για το τέλος τις εργασίες μόνωσης του δώματος, θα αναφερθούν τρείς διαφορετικοί τρόποι. Αρχικά η οικονομικότερη λύση είναι η απλή επίστρωση ελαστομερούς υλικού σε όλη την έκταση του δώματος, του οποίου το κόστος βρίσκεται στα 18€/τμ. Η αμέσως επόμενη  λύση είναι η δημιουργία ρύσεων και η ρίψη τσιμεντοειδούς υλικού επί του δώματος, με κόστος 33€/τμ.                                                                                                                                                                                Τέλος η λύση η οποία προσφέρει και υγρομόνωση αλλά και θερμομόνωση αποτελείται από την τοποθέτηση πλακών διογκωμένης πολυστερίνης γραφιτούχας 6cm, την δημιουργία ρύσεων για την ομαλή απορροή των υδάτων (περλομπετόν & τσιμέντο), τοποθέτηση ασφαλτοπάνου, και τελική επίστρωση από πλακίδια γρανίτη. Το κόστος αυτών των εργασιών μόνωσης ανέρχεται στα 45€/τμ.

Η  GFP  CONSTRUCTIONS   μέσα από πολυετή πείρα στο χώρο της ανακαίνισης κατοικιών αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ανακαίνιση της κατοικίας σας, από τον σχεδιασμό της νέας διαμόρφωσης (δισδιάστατο και τρισδιάστατο) έως και την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών και την διακόσμηση. Δύναμή μας, οι έμπειροι μηχανικοί που αναλαμβάνουν την μελέτη και επίβλεψη κάθε έργου και η συνεργασία με αξιόπιστα, εξειδικευμένα συνεργεία για την υλοποίηση όλου του εύρους των οικοδομικών εργασιών.

Στόχος μας, πάντα να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, σε εύλογο χρονική διάστημα, προσδοκώντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες.

Με απλά λόγια … Δημιουργούμε το όνειρό σας!

By | 2018-12-20T08:06:36+00:00 20 Δεκεμβρίου, 2018|Uncategorized|0 Comments