Αδειες δομησης 2019-01-29T13:22:01+00:00

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να εκδώσει όλου του είδους τις οικοδομικές άδειες. Μπορούμε να αναλάβουμε άδειες οικοδομών νέων κτιρίων ή προσθήκης σε ήδη υπάρχοντα κτίρια, νομιμποιήσεις και ότι άλλο χρειάζεστε!!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Έχετε Κάποια Ιδέα και Θέλετε Τη Γνώμη Ενός Ειδικού;

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

  • Άδεια οικοδομής νέου κτιρίου

  • Άδεια προσθήκης σε ήδη υπάρχον κτίριο

  • Νομιμοποίηση Κτιρίου

  • Αλλαγή Χρήσης

  • Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας

  • Άδεια λειτουργίας καταστήματος

Σύμφωνα με τον Ν4030/11 η οικοδομική άδεια χωρίζεται σε δύο φάσεις: στην έγκριση δόμησης και στην άδεια δόμησης.

Η έγκριση δόμησης είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση άδειας δόμησης και χορηγείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης (Υ.ΔΟΜ) μετά από έλεγχο των στοιχείων και εφόσον αποδειχθούν ορθά. Ωστόσο, οι προθεσμίες ελέγχου μπορούν να παραταθούν για 20 ημέρες αν κριθεί απαραίτητο από την πολεοδομική υπηρεσία. Η έγκριση ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια συνολικής επιφανείας 2.000 τ.μ. και για δύο (2) έτη για κτίρια συνολικής επιφανείας μεγαλύτερης των 2.000 τ.μ. Συμπληρώσεις και διορθώσεις μπορούν να γίνουν εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΕΡΓΑ

Aπό τη μελέτη ανακαίνισης ενός χώρου μια κατοικίας μέχρι τη μελέτη και κατασκευή μιας νέας οικοδομής είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας… 

Δείτε μερικά από τα πιο πρόσφατα έργα μας.